lilokkamay copy
weblogo3
lilokkamay copy

Lilok Foundation is a faith based, non-profit and
non-government organization that seeks to serve urban poor leaders, to facilitate their learning, and to empower them toward servant leadership by means of modeling, transformative education and mentoring programs.

Ka-Lakbay!

Wholism (CWM)

September 9, 2017

Radical Discipleship
September 16, 2017

God of the Poor (OT)
September 23, 2017

God of the Poor (NT)
September 30, 2017

Latest Activities and Upcoming Event/s (April 2016)

Our gallery

Maraming salamat sa inyong pagbisita sa lilokfoundation.com; nawa ito ay magpalalim pa ng inyong pagkakakilala sa amin.

Thank you for visiting lilokfoundation.com to get to know us more.

Sa website na ito sisikapin naming maipaalam sa inyo ang lahat ng impormasyon na may kinalaman sa aming mga pag-kilos, sa aming pag-lalakbay, at maging ang aming mga panalangin at pangarap upang maging tunay na anak ni Bathala na nagtataguyod at nagpapahalaga sa dangal ng Inang Bayan, nag-iingat at nagpapayabong ng kalikasan, at naglilingkod sa ating mga minamahal na kababayan.

---

In this website we will strive to tell you the stories of what we do, of our journey and of our hope and prayer to live out our calling as people of the Almighty protecting and defending our sovereignty and dignity as a nation, caring and nurturing the mother earth, and serving the Filipino people.

Contact Us

For Inquiries, you may call or visit our office at:

     Address: #31-B Mabuhay Street, Barangay Central, Diliman, Quezon City, Philippines
  Phone Number: (+63-2) 426 4774
Mobile Number:   Sakahang Lilok (+63) 995-305 -9367
Globe (+63) 917-740-2833, (+63) 917-841-33-78
Sun (+63) 922-901-8081, (+63) 932-651-1666
E-mail: lilokfoundation@gmail.com
 

Copy right © 2011 Lilok Foundation, Inc. All Rights Reserved.